Tłumaczenia na język ukraiński

Cennik: Tłumaczenia pisemne
Z obcego na polski Z polskiego na obcy
ukraiński 35 38
Ceny netto w PLN
Jednostką rozliczeniową jest strona tłumaczeniowa składająca się z 1600 znaków ze spacjami

Cennik: Tłumaczenia przysiegłe
Z obcego na polski Z polskiego na obcy
ukraiński 35 38
Ceny netto w PLN
Jednostką rozliczeniową jest strona tłumaczeniowa składająca się z 1125 znaków ze spacjami

Cennik: Tłumaczenia ustne
Z obcego na polski Z polskiego na obcy
Ceny netto w PLN
Jednostką rozliczeniową jest jedna godzina (60 minut)

Język ukraiński

Język ukraiński jest jednym z trzech – obok języka rosyjskiego i języka białoruskiego – nowożytnych języków należących do grupy wschodniosłowiańskiej. Szacunkowa liczba jego użytkowników wynosi około 47 milionów. Jest urzędowym językiem nie tylko Ukrainy, ale również Naddniestrza, czyli autonomicznego regionu Republiki Mołdawii. Jest używany również Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Rosji, na Białorusi oraz w Polsce, szczególnie na kresach wschodnich.

Zapis ukraiński jest oparty na cyrylicy, chociaż współczesna ukraińska ortografia w pełni ukształtowała się dopiero na początku XX wieku.

W obrębie języka ukraińskiego wydziela się trzy duże grupy dialektów: północne (m.in. gwary poleskie), południowo-wschodnie (m.in. gwary stepowe i środkowo naddnieprzańskie) oraz południowo-zachodnie (m.in. gwary bojkowskie, łemkowskie, huculskie, podolskie i naddnieprzańskie). Gwara łemkowska, zwana także rusińską, przez wielu lingwistów jest uważana za odrębny język, którym posługują się mieszkańcy Ukrainy Zakarpackiej i Słowacji wschodniej.

Język ukraiński jest najbardziej podobny do białoruskiego i w trochę mniejszym stopniu do języka rosyjskiego. Ukraiński system gramatyczny wykazuje też pewnie zbieżności z językiem niemieckim oraz językiem czeskim. Również język polski wywarł wpływ na rozwój języka ukraińskiego – aż 14% zespołu leksykalnego (słownikowego) Ukrainy stanowią zapożyczenia wywodzące się z języka polskiego. Proces przenikania leksemów polskich do jeżyka ukraińskiego rozpoczął się już za czasów Unii Lubelskiej, w XVI wieku.

Pomimo pewnych podobieństw w słownictwie język ukraiński bardzo rożni się od polskiego – przede wszystkim z powodu cyrylicy. W ofercie naszego biura tłumaczeń znajdują się profesjonalne tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia przysięgłe, polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie. Oferujemy także tłumaczenia ustne oraz tłumaczenia pisemne tekstów w języku ukraińskim na inne języki obce.

Wykonujemy przekłady zarówno prostych tekstów, jak też trudniejszych tekstów użytkowych, literackich, specjalistycznych, technicznych oraz tłumaczenia przysięgłe dokumentów i umów.

Zobacz także tłumaczenia na język rosyjski© 2005 - 2013 iTranslate.pl / Kariera w biurze tłumaczenień / Mapa strony / FAQ


itranslate.pl - Biuro Tłumaczeń powstało w Krakowie w 2005 roku. iTranslate – Tłumaczenia Kraków – oferuje usługi tłumaczeniowe na najwyższym poziomie, realizujemy tłumaczenia w najkrótszych możliwych terminach. Nasza oferta to: tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne techniczne, tłumaczenia pisemne specjalistyczne, tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia ustne.
Zapraszamy do naszego biura tłumaczeń w Krakowie